תקנון הרשמה לקורס General Movements

תקנון הרשמה לקורס General Movements | בהנחיית פרופ' אנדרה גוזטה בשיתוף העמותה להתפתחות הילד

הקדמה וזכויות

 1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום והשתתפות בקורס "General Movements" מבוא וקורס מתקדם.
  הקורס כולל שלושה ימי הרצאה באופן פרונטלי בהנחיית פרופ' אנדרה גוזטה וד"ר ויטוריו בלמנטוני מאוניב' פיזה, איטליה.
 2. הקורס עתיד להתקיים ביום ראשון, שלישי ורביעי ה-23,25-26.07.2023 בבית איזי שפירא (רחוב איזי שפירא 1, רעננה).
 3. ההרשמה הינה בכפוף לתנאי התקנון והיא מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאי התקנון. 
 4. מארגני הקורס רשאים להודיע, לפני מועד הקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזו הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר על ידי המשתתפים.

.

רישום לקורס ותשלום עבור הקורס

 1. הרישום לקורס GM ייעשה דרך אתר העמותה להתפתחות הילד.
 2. מחיר משתתף רגיל: 2,590 ₪
 3. מחיר לחברי עמותת התפתחות הילד ושיקומו : 2,290 ₪ 

.

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 1. משתתף אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך בהקדם למארגני הקורס לכתובת המייל של העמותה: developmentamuta@gmail.com
 2. אי-הגעה לקורס, אי-השתתפות במפגשים או כל התנהגות אחרת לא תחשב כהודעת ביטול ולא תזכה את המשתתף בכל זכות להחזר כספי.
 3. הודעת ביטול השתתפות 30 ימים לפני מועד תחילת הקורס (עד לתאריך 24.06.2022), תזכה את המשתתף בתשלום המלא ששילם.
 4. במידה והחלטת לבטל את השתתפותך בקורס אשר מועד התחלתה הינו מתחת ל-30 ימים לפני תחילת הקורס, יוחזר לך כספך, למעט 50% מדמי התשלום. במידה וימצא מחליף להשתתפות ותשלום עבורה קורס (מרשימת המתנה או על ידי המשתתף עצמו) יוחזר הכסף במלואו.
 5. משתתף שיבטל את הרשמתו לסדנה לאחר מועד תחילת הקורס, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בקורס, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של המנחים.

.

אחריות

 1. מארגני הקורס והמנחה אינם מתחייבים מה יהיו תוצאות הקורס עבור כל משתתף. מדובר בתהליכים אישיים ורגשיים התלויים, בין היתר, גם בפעולות עצמאיות הננקטות על-ידי המשתתף, ולמשתתפים לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד המנחים בגין הופעה או אי-הופעה של תוצאות רצויות בסיום הקורס או לאחריה. בעצם ההשתתפות בקורס הינך נוטל על עצמך את מלוא האחריות לכל תוצאה העשויה לנבוע מהשתתפות בקורס. 
 2. מארגני הקורס והמנחה ישמרו על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 

הישארו מעודכנים!

הצטרפו לניוזלטר שלנו והיו ראשונים לקבל
תכנים חדשים מהאתר ישירות למייל שלכם

  סמן מי אתה:

  מאמר זה ניתן לקריאה ע"י חברי העמותה בלבד. לצפיה נא התחבר לאתר בכפתור חברי עמותה למעלה משמאל

  עדיין אינך חבר עמותה?