תקנון הרשמה לתכנית COPCA

הקדמה וזכויות

 1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום והשתתפות בתכנית "COPCA",
  התכנית תתקיים לאורך 6 ימים מלאים של מפגשים סינכורניים קבוצתיים, מפגשי הדרכה וליווי אישי הכולל ניתוח סרטוני המטפל ומטופליו ודיון על תהליך העבודה.
 2. התכנית עתידה להתקיים באמצעות תוכנת ZOOM
 3. ההרשמה הינה בכפוף לתנאי התקנון והיא מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאי התקנון. 
 4. מארגני התכנית רשאים להודיע, לפני מועד הקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזו הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר על ידי המשתתפים.

.

רישום לקורס ותשלום עבור הקורס

 1. הרישום לתכנית COPCA ייעשה דרך אתר העמותה להתפתחות הילד.
 2. מחיר משתתף רגיל: 3,200 ₪
 3.  מחיר חבר עמותה /רישום מוקדם / רישום קבוצתי (מעל 3 נרשמים יחדיו) / משתתפי קורס IMP מועד  2024 (בלבד) :  2700 ₪ 

.

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 1. משתתף אשר מבקש לבטל את השתתפותו בתכנית יודיע על כך בהקדם למארגני התכנית לכתובת המייל של העמותה: developmentamuta@gmail.com
 2. אי-הגעה לתכנית, אי-השתתפות במפגשים או כל התנהגות אחרת לא תחשב כהודעת ביטול ולא תזכה את המשתתף בכל זכות להחזר כספי.
 3. הודעת ביטול השתתפות 30 ימים לפני מועד תחילת התכנית, תזכה את המשתתף בתשלום המלא ששילם.
 4. במידה והחלטת לבטל את השתתפותך בתכנית אשר מועד התחלתה הינו מתחת ל-30 ימים לפני תחילת התכנית, יוחזר לך כספך, למעט 50% מדמי התשלום. במידה וימצא מחליף להשתתפות ותשלום עבורה קורס (מרשימת המתנה או על ידי המשתתף עצמו) יוחזר הכסף במלואו.
 5. משתתף שיבטל את הרשמתו לתכנית לאחר מועד תחילת התכנית, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בתכנית, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של המנחים.

.

אחריות

 1. מארגני התכנית והמנחה אינם מתחייבים מה יהיו תוצאות הקורס עבור כל משתתף. מדובר בתהליכים אישיים ורגשיים התלויים, בין היתר, גם בפעולות עצמאיות הננקטות על-ידי המשתתף, ולמשתתפים לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד המנחים בגין הופעה או אי-הופעה של תוצאות רצויות בסיום הקורס או לאחריה. בעצם ההשתתפות בתכנית הינך נוטל על עצמך את מלוא האחריות לכל תוצאה העשויה לנבוע מהשתתפות בקורס. 
 2. מארגני התכנית והמנחה ישמרו על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 

הישארו מעודכנים!

הצטרפו לניוזלטר שלנו והיו ראשונים לקבל
תכנים חדשים מהאתר ישירות למייל שלכם

  סמן מי אתה:

  מאמר זה ניתן לקריאה ע"י חברי העמותה בלבד. לצפיה נא התחבר לאתר בכפתור חברי עמותה למעלה משמאל

  עדיין אינך חבר עמותה?