תקנון הרשמה לקורס יזמות בגובה העיניים

תקנון הרשמה לקורס יזמות בגובה העיניים | ד"ר שרית טרסר בשיתוף העמותה להתפתחות הילד

הקדמה וזכויות

 1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום והשתתפות בקורס "יזמות בגובה העיניים", סדנה בת חמישה מפגשי אונליין באורך של 6 שעות אקדמיות בהנחיית ד"ר שרית טרסר, סה"כ 30 שעות אקדמיות.
 2. הסדנה עתידה להתקיים בימי שלישי בתאריכים הבאים: 04.01.2022, 11.01.2022, 18.01.2022, 25.01.2022, 01.02.2022, 08.02.2022, 15.02.2022, 22.02.2022, 08.03.2022 01.03.2022  בין השעות: 19:00-21:15
 3. ההרשמה הינה בכפוף לתנאי התקנון והיא מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאי התקנון. 
 4. מארגני הסדנה רשאים להודיע, לפני מועד הסדנה, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הסדנה מכל סיבה שהיא. במקרה כזו הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר על ידי המשתתפים.

.

רישום לסדנה ותשלום עבור הסדנה

 1. הרישום לקורס יזמות בגובה העיניים ייעשה דרך אתר העמותה להתפתחות הילד.
 2. ניתן להירשם לסדנה בודדת, מספר סדנאות או לכל הקורס השלם.
 3. מחיר רגיל: 400 ₪ לסדנה בודדת, כל סדנה נוספת (10% הנחה) 360 ₪, מחיר הקורס המלא (20% הנחה) – 1,600 ₪. 
 4. מחיר לחברי עמותת התפתחות הילד ושיקומו : 300 ₪  לסדנה בודדת, כל סדנה נוספת (10% הנחה) 270 ₪, מחיר הקורס המלא (20% הנחה) 1,200 ₪. 

.

ביטול השתתפות בסדנה והחזר כספי

 1. משתתף אשר מבקש לבטל את השתתפותו בסדנה יודיע על כך בהקדם למארגני הקורס לכתובת המייל של העמותה: developmentamuta@gmail.com
 2. אי-הגעה לסדנה, אי-השתתפות במפגשים או כל התנהגות אחרת לא תחשב כהודעת ביטול ולא תזכה את המשתתף בכל זכות להחזר כספי.
 3. הודעת ביטול השתתפות 7 ימים למועד תחילת הסדנה, תזכה את המשתתף בתשלום המלא ששילם.
 4. במידה והחלטת לבטל את השתתפותך בסדנה אשר מועד התחלתה הינו מתחת ל2 ימי עסקים יוחזר לך כספך, למעט 50% מדמי התשלום. 
 5. משתתף שיבטל את הרשמתו לסדנה לאחר מועד תחילת הסדנה, מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הסדנה, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח השתתפות בסדנה, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של המנחים.
 6. כל אדם הנרשם לקורס/סדנה ייקבל אפשרות לצפייה חוזרת בהקלטה של הסדנה למשך 7 ימים.

.

אחריות

 1. מארגני הסדנה והמנחים אינם מתחייבים מה יהיו תוצאות הסדנה עבור כל משתתף. מדובר בתהליכים אישיים ורגשיים התלויים, בין היתר, גם בפעולות עצמאיות הננקטות על-ידי המשתתף, ולמשתתפים לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד המנחים בגין הופעה או אי-הופעה של תוצאות רצויות בסיום הסדנה או לאחריה. בעצם ההשתתפות בסדנה הינך נוטל על עצמך את מלוא האחריות לכל תוצאה העשויה לנבוע מהשתתפות בסדנה. 
 2. מארגני הסדנה והמנחה ישמרו על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. 

הישארו מעודכנים!

הצטרפו לניוזלטר שלנו והיו ראשונים לקבל
תכנים חדשים מהאתר ישירות למייל שלכם

  סמן מי אתה:

  מאמר זה ניתן לקריאה ע"י חברי העמותה בלבד. לצפיה נא התחבר לאתר בכפתור חברי עמותה למעלה משמאל

  עדיין אינך חבר עמותה?